יתרונות הבניה הירוקה

יתרונות הבנייה הירוקה הם משמעותיים. אלו החיים על פי עקרונות הבנייה הירוקה נהנים מיתרונות כלכליים, סביבתיים, בריאותיים וחברתיים.

יתרונות סביבתיים:
חיזוק ושימור המערכת האקולוגית ומערכת הקיום של בע"ח וצמחים בסביבתם הטבעית.
שיפור איכות המים והאוויר.
הפחתה של פסולת מוצקה באתר הבנייה.
שימור של משאבים טבעיים.
תרומה להפסקת ההתחממות הגלובלית.

יתרונות כלכליים:
הפחתת הוצאות האנרגיה בבית וחסכון אדיר בחשמל.
עלייה של שווי הבית בעתיד.

יתרונות בריאותיים וחברתיים:
שיפור איכות האוויר, הבידוד התרמי והבידוד האקוסטי בתוך הבית.
שיפור ניכר ברמת הנוחות והבריאות של דיירי הבית, בעיקר בקרב ילדים.
ניצול גבוה של אנרגיה ושימוש מופחת בתשתית המקומית.
תרומה ניכרת לעלייה באיכות החיים!